जिल्ला कृषि विकास कार्यालय दाङ
नेपाली || English
Nepali flag

नेपाल सरकार


कृषि विकास मन्त्रालय


कृषि विभाग


क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय


जिल्ला कृषि विकास कार्यालय दाङ


मुख्य समाचार:

तपाईं यहाँ हुनुहुन्छ:गृहपृष्ठ » उपलव्ध स्रोतहरु

क्र.स उपलव्ध स्रोतहरु
1

युवा लक्षीत तरकारी उत्पादन कार्यक्रममा छनौट भएका कृषकको नामावली अा व २०७२।७३

प्रकाशित मिति : 2016-08-07
2

मौरी तथा उपकरणहरुमा ५० प्रतिशत अनुदान कार्यक्रम

प्रकाशित मिति : 2016-08-06
3

युवा लक्षित च्याउ  उत्पादन कार्यक्रममा  कृषकहरुको नामावली

प्रकाशित मिति : 2016-08-06
4

युवा  लक्षित मौरी जन्य औजार र उपकरणसहितको कृषकहरुको नामावली २०७१-२०७२ 

प्रकाशित मिति : 2016-08-06
5

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय दाङ्गबाट स‌न्चालित अा व २०७२।७३ का कार्यक्रम वजेट र अनुदानको विवरण

प्रकाशित मिति : 2016-08-06
6

युवा लक्षित मौरीपालन उत्पादन कार्यक्रम

प्रकाशित मिति : 2015-06-20
7

तरकारी उत्पादन खेती पकेट क्षेत्रहरु

प्रकाशित मिति : 2015-06-20
8

तेलहन वाली उत्पादन पकेट क्षेत्रहरु

प्रकाशित मिति : 2015-06-20
9

च्याउ खेती पकेट क्षेत्रहरु

प्रकाशित मिति : 2015-06-20
10

जिल्लाको परिचयात्मक विवरण

प्रकाशित मिति : 2015-06-20
Image