जिल्ला कृषि विकास कार्यालय दाङ
नेपाली || English
Nepali flag

नेपाल सरकार


कृषि विकास मन्त्रालय


कृषि विभाग


क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय


जिल्ला कृषि विकास कार्यालय दाङ


मुख्य समाचार:

तपाईं यहाँ हुनुहुन्छ:गृहपृष्ठ » उद्देश्य


जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, दाङ्गको उद्देश्यहरु

 • पोषणयुक्त खाद्यवस्तु (खाद्यान्न, दलहन, तेलहन, आलु, तरकारी, फलफुल) वालीको ब्यवसायिक रुपमा दीगो उत्पादन गरेर सवैलाई खाद्य सुरक्षा सुनिश्चितता गरी निर्यात बृद्धि गर्ने ।
 • च्याउ, माछा, मौरी र मसलावालीका साथै अन्य उच्च मूल्यका वालीहरुको क्षेत्र अभियानका रुपमा  पूर्ण प्याकेज सहित कृयाकलापहरु सञ्चालन गरी जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाई निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने
 • च्याउ, माछा, मौरी र मसलावालीका साथै अन्य उच्च मूल्यका वालीहरुको क्षेत्र अभियानका रुपमा  पूर्ण प्याकेज सहित कृयाकलापहरु सञ्चालन गरी जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाई निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने
 • खाद्यान्न, दलहन, तेलहन, आलु र तरकारी बालीको बीउ, च्याउको वीउ, माछाको भुरा,  मौरीको घार र गोला तथा फलफुल तथा पुष्प खेतिको वेर्ना उत्पादनलाई प्राथमिकता दिई जिल्लामै श्रोत केन्द्रको विकास गरी जिल्लालाई  बीउ, भुरा तथा वेर्ना उत्पादन तथा उपभोग गरी आयात प्रतिस्थापन भई आत्मनिर्भर हुने र निर्यात प्रवद्र्धन समेत गर्ने ।
 • खाद्यान्न, दलहन, तेलहन, मसला वाली र तरकारी खेतीमा स्थानिय स्तरमा उपलव्ध हुने जैविक मलखाद र विषादीको अधिकतम उपयोग गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने ।
 • कृषि यान्त्रिकरणमा जोड दिई समूह तथा सहकारी मार्फत कार्यक्रम संचालन गरी कृषिलाई व्यवसायीकरण गरी जीवन स्तरमा सुधार ल्याउने ।
 • अर्गानिक मह, आलु, मसला तथा तरकारी उत्पादन तर्फ कृषकलाई प्रोत्साहन गरि निर्यात प्रवद्र्धनमा टेवा पुर्याउने ।
 • जिल्लामा उत्पादन हुने स्थानिय वालीहरुको संरक्षण संम्बर्धन गरी कृषि पर्यटनमा टेवा पुर्याउने ।
 • मूल्य श्रृङ्खलाका आधारमा कृषिका उत्पादन तथा उत्पादनोपरान्तका क्रियाकलापहरुलाई व्यबसायिकरण तथा वजारीकरण गर्ने ।
 • जिल्लामा पछाडि परेको वर्र्ग र लक्षित वर्गको सहभागिता बढाई कृषिको व्यबसायिकरणमा कृषि गतिविधिता संलग्न गराउने खालका कार्यक्रम संचालन गरी कृषि कार्यक्रममा समावेशीकरण सुनिश्चिता प्रदान गर्ने ।
 • कृषि क्षेत्रमा संलग्न सवै सरोकारवालाहरुको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा जोड दिने ।
Image