जिल्ला कृषि विकास कार्यालय दाङ
नेपाली || English
Nepali flag

नेपाल सरकार


कृषि विकास मन्त्रालय


कृषि विभाग


क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय


जिल्ला कृषि विकास कार्यालय दाङ


मुख्य समाचार:

तपाईं यहाँ हुनुहुन्छ:गृहपृष्ठ » रणनिती


रणनीतिः
१.संभाव्य वाली तथा वस्तुहरुको पकेट क्षेत्रको पहिचान गरी क्षेत्र विस्तार गर्ने ।
२.संस्थागत रुपमा मूल्य सृङ्खला (ख्बगिभ अजबष्ल बउउचयबअज ) लाई आधार वनाइ वजार प्रवद्र्धन गर्ने ।
३.गुणस्तरीय खाद्यान्न बाली, फलफुल वेर्ना तथा वीउ आपूर्ति गर्ने ।
४. खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता तथा कृषि व्यबसायिकरणको लागि चाहिने श्रोत र साधन परिपूर्तिका लागि स्थानीय निकाय (जिविस, गाविस, गैह्र सरकारी संघसंस्था) हरुको लगानीलाई एकीकृत रुपमा परिचालन गर्ने ।

 

Image