जिल्ला कृषि विकास कार्यालय दाङ
नेपाली || English
Nepali flag

नेपाल सरकार


कृषि विकास मन्त्रालय


कृषि विभाग


क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय


जिल्ला कृषि विकास कार्यालय दाङ


मुख्य समाचार:

युवा लक्षीत तरकारी उत्पादन कार्यक्रममा छनौट भएका कृषकको नामावली अा व २०७२।७३

प्रकाशित मिति : 2016-08-07

मौरी तथा उपकरणहरुमा ५० प्रतिशत अनुदान कार्यक्रम

प्रकाशित मिति : 2016-08-06

युवा लक्षित च्याउ  उत्पादन कार्यक्रममा  कृषकहरुको नामावली

प्रकाशित मिति : 2016-08-06

युवा  लक्षित मौरी जन्य औजार र उपकरणसहितको कृषकहरुको नामावली २०७१-२०७२ 

प्रकाशित मिति : 2016-08-06

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय दाङ्गबाट स‌न्चालित अा व २०७२।७३ का कार्यक्रम वजेट र अनुदानको विवरण

प्रकाशित मिति : 2016-08-06

युवा लक्षित मौरीपालन उत्पादन कार्यक्रम

प्रकाशित मिति : 2015-06-20

तरकारी उत्पादन खेती पकेट क्षेत्रहरु

प्रकाशित मिति : 2015-06-20

तेलहन वाली उत्पादन पकेट क्षेत्रहरु

प्रकाशित मिति : 2015-06-20

च्याउ खेती पकेट क्षेत्रहरु

प्रकाशित मिति : 2015-06-20

जिल्लाको परिचयात्मक विवरण

प्रकाशित मिति : 2015-06-20


दुई शव्द

कृषि क्षेत्रले नेपालको कुल  गार्हस्थ उत्पादन र कृषि पेशामा संलग्नता क्रमसः करीब एक तिहाई र दुई तिहाई योगदान गर्ने भएकाले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, गरीबी न्युनीकरण, रोजगारी सृजना, व्यापार सलन एवं देशको समग्र आर्थिक रुपान्तरणमा यस क्षेत्रको प्रत्यक्ष प्रभाव तथा अहम् समिका रहेको छ । आर्थिक रुपले सकृय ग्रामीण वर्ग विदेशिने क्रम बढ्दै जाँदा कृषि क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव भएको तथा उनीहरुले स्वदेशमै कृषिजन्य उद्यम संचालन गर्न इच्छघटेको देखिएको ह७३घढसनाले त्यस्ता य७३घढसवाहरुलाई कृषि क्षेत्रमै संलग्न गराई सम्भावित विदेशिन सक्ने जनशक्तिलाई स्वदेश मै रोजगारी दिलाउन य७३घढसवा–मैत्री, व्यवसायिक तथा यान्त्रिकरण सहितको आध७३घढसनिक कृषि पद्धतिको विकास गरिन७३घढस आवश्यक भई सकेको छ । यहाँको सामाजिक, सांस्कृतिक, जानसांखिक, धरातलिय, भौगोलिक, जलवाय७३घढस तथा जैविक विविधताले उपलब्ध गराएको अवसर, संभावना तथा समय सापेक्ष कृषि प्रविधिको प्रयोगबाट दीगो खाद्य स७३घढसरक्षा कायम गर्दै कृषि उपजहरुको निर्यात प्रवद्र्धन एव

पुरा पढ्नुहोस् ...................


Image